”ABY CIAŁO I UMYSŁ NIE POSZŁY NA EMERYTURĘ”

W dniu 19 kwietnia 2022r. Pani Agnieszka Hoffmann jako reprezentant Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, podpisała umowę z Partnerstwem’’ Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie’’ o powierzenie grantów na realizację projektu 

‘’ABY UMYSŁ I CIAŁO NIE POSZŁY NA EMERYTURĘ’’ 

Celem projektu jest, aktywizacja społeczna 15 osób (w tym 10 seniorów powyżej 60 r.ż. i 5 osób do 35 r.ż.) z Gminy Gostycyn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie. Oraz podniesienie wiedzy i umiejętności, 3 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany w okresie od 3.08.2022r.-30.11.2022r. Głównym celem naszego zadania jest aktywizacja i integracja społeczna poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty spędzenia czasu wolnego seniorów i ludzi młodych, co zapewni integrację międzypokoleniową. Zajęcia przewidziane w ramach projektu: 

-muzyczno-wokalne 

-warsztaty kosmetyczne

-warsztaty eko-rękodzielnicze 

-zapewnienie indywidualnego wsparcia psychologicznego 

-wyjazdy kulturalno-integracyjne 

-koncert 

Całkowita wartość projektu objętego grantem wynosi 52 650,00 zł. Z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWYŻEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA.

Menu dostępności (ALT+U)