”ABY UMYSŁ I CIAŁO NIE POSZŁY NA EMERYTURĘ” Dofinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego

WYJAZD INTEGRACYJNY-TEATR HORZYCY W TORUNIU.

WYDARZENIE OTWARTE

EKO-WARSZTATY

WYJAZD INTEGRACYJNY- OPERA NOVA W BYDGOSZCZY.

KONCERT-WYDARZENIE OTWARTE

EKO-WARSZTATY

EKO-WARSZTATY

EKO-WARSZTATY

PRZYGOTOWANIA DO KONCERTU TRWAJĄ….

SESJA ZDJĘCIOWA W RAMACH WARSZTATÓW KOSMETYCZNYCH.

WARSZTATY KOSMETYCZNE.

WARSZTATY KOSMETYCZNE.

WYJAZD INTEGRACYJNY-FOJUTOWO

PRÓBY ŁĄCZONE”MUZYCZNE PORANKI ”

WARSZTATY KOSMETYCZNE …

WYJAZD INTEGRACYJNY, WARSZTATOWANIA KREATYWNOŚCI W LUBIEWICACH

WARSZTATY KOSMETYCZNE

Drugą częścią dzisiejszego spotkania, w ramach projektu „ABY UMYSŁ I CIAŁO NIE POSZŁY NA EMERYTURĘ”, były warsztaty kosmetyczne ” Pokoleniowa pielęgnacja od stóp do głów „. Dzisiaj dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, na temat odpowiedniej pielęgnacji twarzy zajecia prowadzi Joanna Kiełpińska.

Dzisiaj, w ramach projektu „ABY UMYSŁ I CIAŁO NIE POSZŁY NA EMERYTURĘ” odbyły się warsztaty pn. „Muzyczne poranki „🎶🎤🎹. Podczas 12 takich spotkań, uczestnicy projektu doświadczą porannych ćwiczeń dla ciała i ducha – mini muzykoterapii, podstaw songwirtingu, czy podstaw prawidłowej emisji głosu dla śpiewaków oraz mówców zajęcia prowadzi Pani Ewa Talaśka.

W dniu 19 kwietnia 2022r. Pani Agnieszka Hoffmann jako reprezentant Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, podpisała umowę z Partnerstwem’’ Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie’’ o powierzenie grantów na realizację projektu 

‘’ABY UMYSŁ I CIAŁO NIE POSZŁY NA EMERYTURĘ’’ 

Celem projektu jest, aktywizacja społeczna 15 osób (w tym 10 seniorów powyżej 60 r.ż. i 5 osób do 35 r.ż.) z Gminy Gostycyn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie. Oraz podniesienie wiedzy i umiejętności, 3 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany w okresie od 3.08.2022r.-30.11.2022r. Głównym celem naszego zadania jest aktywizacja i integracja społeczna poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty spędzenia czasu wolnego seniorów i ludzi młodych, co zapewni integrację międzypokoleniową. Zajęcia przewidziane w ramach projektu: 

-muzyczno-wokalne 

-warsztaty kosmetyczne

-warsztaty eko-rękodzielnicze 

-zapewnienie indywidualnego wsparcia psychologicznego 

-wyjazdy kulturalno-integracyjne 

-koncert 

Całkowita wartość projektu objętego grantem wynosi 52 650,00 zł. Z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Menu dostępności (ALT+U)