O NAS

Naszym celem jest rozwój oferty kulturalnej szczególnie odwołującej się do lokalnej tradycji i dziedzictwa, zaspokajania kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności oraz nastawienie na lokalną integrację. Gminny Ośrodek Kultury to miejsce, gdzie osią większości wydarzeń jest celebrowanie własnej tradycji i historii, odkrywanie potencjału gminy oraz przede wszystkim aktywizacja kulturalna mieszkańców we współpracy z lokalnymi organizacjami. 

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie tworzą:

Dyrektor Agnieszka Hoffmann

Główna księgowa Irena Weyna

sp. ds. administracyjno-księgowy i zamówień publicznych Łukasz Majrowski

sp. ds. administracyjno-biurowych i promocji Ewelina Olejniczak-Muzioł

sp. ds. edukacji kulturalnej i animacji społecznej Andżelika Wilkos

Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Pruszczu Ewa Wełniak

Pracownik gospodarczy Sylwia Cemka

Menu dostępności (ALT+U)