WOKAL

EWA TALAŚKA

Studentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Studiuję na specjalności prowadzenie zespołów muzycznych/ śpiew. Na studiach edukuje się się w zakresie rozrywkowego śpiewu estradowego pod okiem wykwalifikowanych profesorów koncertujących na scenach i estradach w całym kraju, a również poza i jego granicami. Zna również podstawy śpiewu klasycznego. Ze śpiewem związana jestem od dziecka, pierwsze swoje kroki wokalistki solowej stawiała na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie i innych scenach lokalnych. Od 2018 roku jest nauczycielem w Studiu Piosenki działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie. W swojej działalności artystycznej, koncertowała na różnorodnych scenach w Polsce, solowo oraz jako chórzystka, regularnie reprezentując Wydział Edukacji Muzycznej w kraju, np. Filhamonii Pomorskiej oraz za granicą, np. Serbii, Słowacji. Aktualnie jako solowa wokalistka i studentka skupia się na edukacji i metodyce w edukacji muzycznej przygotowując się do zawodu nauczyciela muzyki i śpiewu, oraz zajmuje się okolicznościową oprawą muzyczną. Swoje doświadczenie zdobywa i rozszerza poprzez organizację i współorganizację lokalnych wydarzeń muzycznych oraz kulturalnych i koncertów uczniów. Na swoich zajęciach gwarantuje nie tylko szkolenie techniki śpiewu, ale przyjemność z odkrywania swojego głosu, ciała oraz rozwoju własnej osobowości poprzez śpiew- najpopularniejszą formę aktywności muzycznej. 😊

Menu dostępności (ALT+U)