TEATR DOROSŁEGO

Forma skierowana do osób w każdym wieku. Biorą w nim udział dzieci, seniorzy, instruktorzy( 20 osób). W ciągu roku przygotowują jeden spektakl, który grany jest kilka razy w Gostycynie dla mieszkańców, przedszkola i miejscowych szkół, domu dziennego pobytu. Próby trwają od października do kolejnego spektaklu. Istnieje już ponad 10 lat…

Menu dostępności (ALT+U)