NOWY SPRZĘT DLA GOK!

Pędzimy do Was z dobrymi wiadomościami!!! Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie otrzymał sprzęt komputerowy: tablety Lenovo TB-X306F- szt.2 oraz laptopy Gateway GWTN156-11BK – szt.4. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu ‘’Sieć na kulturę w podregionie świeckim’’ nr POPC.03.02.00-00-00491/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( działanie 3.2 ‘’Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej’’). 

Inne wpisy

Menu dostępności (ALT+U)