Zlot Pojazdów Pożarniczych i Militarnych - 06.07.2019r.