XVI Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych 15.02.2019r.