XI Premiera Teatru Dorosłego "Wakacje z duchami" - 05/05/2019r.


relacja z TYGODNIKA TUCHOLSKIEGO - TUTAJ

relacja GOK Gostycyn TUTAJ