WOŚP


   Sztab 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie informuje, że w tym roku w Gminie Gostycyn zebraliśmy 6 tys. 775, 20zł i 12,28 euro. Pieniążki ze zbiórki liczyły: pani Janina Kołodziejska, pani Henryka Markiewicz, pani Jadwiga Olszowy, pani Joanna Edwarczyk i pan Paweł Piesik. Opiekę nad sprawnym funkcjonowaniem gostycyńskiego sztabu przejęła pani Roma Żmudzka.

Gdy pieniążki ze zbiórki były skrupulatnie rozliczane, w sali widowiskowej od godz. 16:00 w najlepsze trwała zabawa. Jako pierwszy zagrał zespół rockowy TANTRUM, zaraz po nim zaśpiewały solistki ze Studia Piosenki GOK-u Magdalena Danielewska, Oliwia Śpica, Iwona Jawor i Weronika Cieślik. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały również zespoły działające przy GOK-u: „Agatki” i „Obsesja” oraz cyrk dziecięcy „Tornado” z Pruzcza.  W przerwach, między występami prowadzono licytacje gadżetów WOŚP-u. Na zakończenie wystąpiły „Krewkie babeczki” z Klubu Seniora „Wrzos” w Gostycynie parodiujące piosenkę Donatana i Cleo pt. „My Słowianie”. 

      Około godziny 2000, na skwerku przed GOK-iem swoje umiejętności żonglerki ogniem zaprezentowała Ewa Jawor, po czym odbyło się Światełko do Nieba, które nie miałoby miejsca bez hojności i dobroduszności naszych lokalnych sponsorów: Państwa Barbary i Janusza Patoleta, Państwa Krystiana i Anny Patoleta, Pana Grzegorza Świetlika, Państwa Elżbiety i Tadeusza Weyna, Pana Marka Sassa, Państwa Ewy i Andrzeja Kłos i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gostycynie. Światełko zabezpieczyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostycynie .

       Chcielibyśmy podziękować sponsorom, strażakom, zespołom oraz wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do uświetnienia imprezy.