Filmy


15 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Na morze dnie” dofinansowanego z programu „Lato w teatrze” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Projekt „Na morza dnie” skierowany jest do dzieci, młodzieży gimnazjalnej i ze szkół ponad gimnazjalnych z Gminy Gostycyn w wieku 6-20 lat. Jego głównym celem jest zapoznanie uczestników z warsztatem aktora, warsztatem plastyczno-scenograficznym, dziennikarza i pracownika działu promocyjnego teatru. Poprzez uczestnictwo tych 2 – tygodniowych warsztatach stworzymy spektakl w oparciu o metodę twórcy czarnego teatru Iwana Siwinowa, który zaprezentujemy w dniach: 31 lipca i 1 sierpnia br. o godz. 18:00 w sali widowiskowej GOk-u.