PELET - zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie zaprasza do składania ofert na zamówienie dotyczące dostawy pelletu do kotłowni znajdujących się pod adresem:
1. ul Kościelna 30, 89-520 Purszcz
2. Wielka Klonia 13, 89-520 Gostycyn.

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Główna 35,89-520 Gostycyn lub elektronicznie na adres mailowy gokogstycyn@gmail.com do dnia 11.01.2019 r. Formularz oferty oraz dokument zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

[pobierz] 0.1 MB oferta--